Tarieven

Bij het uit handen geven van uw vordering wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten zijn. Ossacni Incasso hanteert een transparant beleid. Geen onleesbare kleine lettertjes, maar heldere voorwaarden. Hiermee voorkomt u verrassingen achteraf!

Wet- en regelgeving

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering; minimaal € 40
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775

Voorwaarden Incasso

  • U betaalt geen abonnements-, of dossierkosten.
  • Uw debiteur betaalt onze kosten.
  • Incasseren wij niets, betaalt u niets. Ook indien tijdens de incassoprocedure blijkt dat uw debiteur bijvoorbeeld failliet is verklaard
  • In uitzonderlijke gevallen incasseren wij gedeeltelijk, bijvoorbeeld vanwege een betwisting of om financiële redenen, wij rekenen dan een provisie vergoeding volgens de wettelijke incassokosten.

BTW over de incassokosten.

Onze inkomsten zijn excl BTW. De BTW over de incassokosten, dient volgens de wetgeving bij u als opdrachtgever in rekening te worden gebracht. Bent u zelf niet BTW-plichtig, brengen wij de BTW in rekening bij debiteur. (Uiteraard kunt u de in rekening gebrachte BTW terugvorderen bij de belastingdienst.)

Buitenlandse incasso opdrachten

Buitenlandse incasso-opdrachten (Nederlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in het buitenland of buitenlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in Nederland of in het buitenland) worden bij zowel gedeeltelijke als volledige betaling altijd belast met 15% provisie over de geïncasseerde hoofdsom. Daarnaast wordt altijd een basisvergoeding van € 20,- euro in rekening gebracht, los van het behaalde resultaat.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is een tijdrovend werk. Het moet namelijk nauwkeurig gebeuren. Effectief debiteurenbeheer begint bij het tijdig sturen van facturen, bellen, herinneringen en in enkele gevallen een aanmaning. Na het verstrijken van een betalingstermijn direct telefonisch contact opnemen is eveneens effectief. Daarom is Debiteurenbeheer maatwerk en kunnen wij geen specifieke prijs noemen, graag wil ik u uitnodigen om een offerte aan te vragen zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen.