No Cure No Pay Incassobureau

No Cure No Pay Incassobureau

Wij zijn een No Cure No Pay incassobureau wij rekenen dus geen dossier-, opstart- of andersoortige vaste kosten per dossier. Indien wij er niet in slagen om een onbetaalde factuur als nog betaald te krijgen door uw klant, dan bent u ons niets verschuldigd. Betaalt uw klant de vordering volledig, ontvangt u het volledige factuurbedrag! Het uitgangspunt is dat uw klant de incassokosten betaalt. Op deze manier zorgen we ervoor dat u geen enkel financieel risico loopt.

Helaas krijgt bijna elk bedrijf er wel eens mee te maken met een of meerdere rekeningen die niet betaald worden, zelfs na meerdere herinneringen en aanmaningen. Openstaande rekeningen worden vaker volledig betaald als er een incassobureau achter aan zit. Onze aanpak is altijd gericht op het behoud van uw goede klantrelatie.

Ons incassobureau inschakelen heeft diverse voordelen. Zo werken we op basis van no cure no pay en kunt u uw openstaande facturen gemakkelijk en snel gratis indienen via onze website. We ondernemen direct actie, tevens hebben wij het voor uw debiteur ook makkelijk gemaakt, zo kan de debiteur direct via Ideal betalen via onze website, zodat u minder lang op uw geld hoeft te wachten.

Zodra er door de debiteur is betaald wordt de zaak zo snel mogelijk met u afgehandeld. In het minnelijke incassotraject worden de kosten door uw debiteur betaald. U ontvangt naast de volledige hoofdsom ook de wettelijke rente. Wordt er niets door uw debiteur betaald? Dan bent u ons kantoor ook niets verschuldigd!

Wat zijn de incassokosten?

Regelmatig is het bedrag aan kosten groter dan het bedrag dat geïncasseerd moest worden. Wat mag in rekening worden gebracht? Hier worden de hoofdlijnen uitgelegd.

Incassokosten/Buitengerechtelijke kosten – Betreft beiden dezelfde kosten. Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe wet incassokosten in werking getreden waar een incassobureau zich aan moet houden. De regels daarvan zijn als volgt:

De eerste € 2.500 van de vordering – maximaal 15% van de hoofdsom aan incassokosten.
De volgende € 2.500 van de vordering – maximaal 10%.
De volgende € 5.000 van de vordering – maximaal 5%.
De volgende € 190.000 van de vordering – maximaal 1%.
De rest 0,5% met een maximum van € 6775.
Het minimumbedrag voor incassokosten is € 40