Laatste Aanmaning

Geef uw klant nog één kans met een laatste aanmaning.

Vul online uw gegevens in, de gegevens van uw debiteur en de details inzake de vordering. Wij printen daarna de laatste aanmaning op Ossacni Incasso briefpapier en uw klant dient binnen 14 dagen de vordering te voldoen.

Met de Laatste aanmaning van Ossacni Incasso wordt uw debiteur op een vriendelijke wijze herinnerd aan uw openstaande factuur. Daarnaast voldoet de Laatste aanmaning brief altijd aan de wettelijke eisen. In de laatste aanmanig brief wordt medegedeeld dat indien er niet alsnog betaald wordt, de factuur uit handen wordt gegeven aan Ossacni incasso. In de meeste gevallen leidt onze laatste aanmaning tot snellere betaling, zonder dat u uw klantrelatie op het spel zet.

De kosten voor het versturen van deze laatste aanmaning bedragen € 10,00 (exclusief b.t.w.) en u ontvangt hiervoor een factuur van Ossacni Incasso.