Incassokosten

Incassokosten die een incassobureau in rekening mag brengen

Het incassobureau brengt vaak een aantal kosten in rekening. Deze kosten hebben zeer diverse namen: administratiekosten, portokosten, incassokosten, buitengerechtelijke kosten, regelingskosten, registratiekosten, dossierkosten, bureaukosten, medewerkerskosten en leges. Regelmatig is het bedrag aan kosten groter dan het bedrag dat geïncasseerd moest worden. Wat mag in rekening worden gebracht? Hier worden de hoofdlijnen uitgelegd.

Incassokosten/Buitengerechtelijke kosten – Betreft beiden dezelfde kosten. Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe wet incassokosten in werking getreden waar een incassobureau zich aan moet houden. De regels daarvan zijn als volgt:

De eerste € 2.500 van de vordering – maximaal 15% van de hoofdsom aan incassokosten.
De volgende € 2.500 van de vordering – maximaal 10%.
De volgende € 5.000 van de vordering – maximaal 5%.
De volgende € 190.000 van de vordering – maximaal 1%.
De rest 0,5% met een maximum van € 6775.
Het minimumbedrag voor incassokosten is € 40

Soorten Kosten

Administratiekosten – Kan terecht zijn, maar enkel wanneer geen buitengerechtelijke kosten of incassokosten worden gerekend.

Regelingskosten – Kosten die worden overeengekomen tussen incassobureau en schuldenaar om het bedrag in termijnen te betalen. Deze kosten kunnen dus nooit ‘opgelegd’ worden.

Registratiekosten – Kosten die geen wettelijke basis hebben en eigenlijk onder de incassokosten/buitengerechtelijke kosten behoren te vallen.

Bureaukosten en dossierkosten – Kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een incassotraject door het incassobureau. Behoren ook onder de incassokosten/buitengerechtelijke kosten te vallen.

Medewerkerskosten – Kosten voor medewerkers die aan het dossier hebben gewerkt. Is geen aparte post en behoort tot de buitengerechtelijke incassokosten.

Leges – Kosten voor het opvragen van gegevens uit bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of gemeentelijke uittreksels. Terechte kosten wanneer deze ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

Naast deze duidelijke kosten zitten ook vaak kosten verstopt in de hoofdsom. Als een bedrijf een vordering van bijvoorbeeld 100 euro heeft en daarvoor eerst zelf incassokosten maakt, wordt de vordering vaak voor 100 + 40 euro incassokosten aan het incassobureau overgedragen. Het incassobureau geeft dan ‘140 euro hoofdsom’ op, terwijl de vraag is of dat wel redelijk is omdat de hoofdsom eigenlijk 100 euro is en de incassokosten dus een stuk hoger liggen dan dat het lijkt.