Incassobureau Inschakelen Kosten

Incassobureau inschakelen Kosten

Als u een incassobureau wilt inschakelen denkt u misschien gelijk aan hoge kosten die u in sommige gevallen niets van terug ziet als een vordering niet betaald wordt.

Bij Ossacni Incasso rekenen wij geen dossier-, opstart- of andersoortige vaste kosten per dossier. Toch hebben wij een succesvol eindresultaat hoog in het vaandel staan. Indien wij er niet in slagen om een onbetaalde factuur als nog betaald te krijgen door uw klant, dan bent u ons niets verschuldigd. Betaalt uw klant de vordering volledig, ontvangt u het volledige factuurbedrag! Het uitgangspunt is dat uw klant de incassokosten betaalt. Op deze manier zorgen we ervoor dat u geen enkel financieel risico loopt.

Wat zijn de kosten voor mijn klant?

Regelmatig is het bedrag aan kosten groter dan het bedrag dat geïncasseerd moest worden. Wat mag in rekening worden gebracht? Hier worden de hoofdlijnen uitgelegd.

Incassokosten/Buitengerechtelijke kosten – Betreft beiden dezelfde kosten. Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe wet incassokosten in werking getreden waar een incassobureau zich aan moet houden. De regels daarvan zijn als volgt:

De eerste € 2.500 van de vordering – maximaal 15% van de hoofdsom aan incassokosten.
De volgende € 2.500 van de vordering – maximaal 10%.
De volgende € 5.000 van de vordering – maximaal 5%.
De volgende € 190.000 van de vordering – maximaal 1%.
De rest 0,5% met een maximum van € 6775.
Het minimumbedrag voor incassokosten is € 40