Incasso bedrijf

Wat is een Incasso bedrijf?

Een incasso bedrijf of een incassobureau is een onderneming die, zonder bijzondere bevoegdheden, in opdracht van, hoofdzakelijk, andere ondernemingen, openstaande vorderingen probeert te innen.
Schuldeisers kunnen incidenteel gebruikmaken, ofwel zich “abonneren” op de diensten van een incassobedrijf.

Facturen die niet betaald worden, worden vaak doorgegeven aan een incasso bedrijf. Het incasso bedrijf neemt dan door middel van een brief contact op met de schuldeiser en probeert deze te bewegen tot het betalen van het verschuldigd bedrag. Er wordt afgesloten met de mededeling dat er ook nog eens incassokosten worden berekend.

Een incasso bedrijf kan ook oninbare vorderingen kopen voor lage bedragen (bijvoorbeeld 25% van de nominale waarde) en vervolgens het volle bedrag proberen te innen.

Veelal stellen incassobureaus dat ze werken op no-cure-no-pay-basis; dit betekent dat in de gevallen waarin niets geïncasseerd wordt, er geen kosten in rekening gebracht worden. Dit heeft meestal enkel betrekking op de fase waarin het incassobureau aanmaningen zendt; de kosten van een deurwaarder en gerechtelijke procedure vallen daar dan dus niet onder. Het is dus noodzaak goed te kijken welke kosten er wel en niet onder de no-cure-no-pay-afspraken vallen.

Diensten van een incasso bedrijf

Het incasso bedrijf zal na het aannemen van een zaak aanmanende brieven aan de schuldenaar zenden. Meestal wordt alsnog betaald of een betalingsregeling afgesproken. Als dit echter geen effect heeft, zal alsnog tot dagvaarding kunnen worden overgegaan. Het incassobureau dient hiertoe een deurwaarder en eventueel zelfs een advocaat in te schakelen.

Incassobureaus hebben geen enkele wettelijke status: iedereen kan een incassobureau beginnen.

Sommige incassobureaus bieden pre-incasso aan. Dit is het in een vroeg stadium uit handen geven van een vordering, waarbij de druk op de schuldenaar telkens op ‘subtiele’ wijze wordt verhoogd en telkens (hogere) administratiekosten worden berekend. Sommige incassobureaus bieden een mogelijkheid tot uitbesteding van de gehele debiteurenadministratie of debiteurenbeheer.

Incassobureaus leveren soms kredietprofielen aan opdrachtgevers. Dit geschiedt op basis van informatie, die bedrijven, zonder het goed te beseffen, ‘vrijwillig’ zelf verstrekken, gecombineerd met publieke informatie over faillissementen, surseances en (wettelijke) schuldsaneringen. Hierdoor kan de opdrachtgever zich een beeld vormen van het bedrijf of de particulier met de eventuele kredietrisico’s, voor men tot zaken overgaat. Lang niet ieder bedrijf wil vertrouwelijke bedrijfsinformatie vertrekken zonder enig zicht te hebben wat daarmee gebeurt, waardoor dit soort kredietprofielen maar een zeer beperkte betrouwbaarheid heeft.

Voor een bedrijf is inschakeling van een incassobureau niet altijd een uitkomst, maar voor een eenmanszaak is het vaak moeilijker om zelf achter wanbetalers aan te gaan. Te lang uitstaande vorderingen kunnen het bestaan van een onderneming serieus bedreigen en zelfs faillissementen veroorzaken. Tegen een vergoeding van doorgaans 15% (of meer) van het uitstaande bedrag, schrijft een incassobureau wanbetalers aan.

Verschil tussen gerechtsdeurwaarder en incasso bedrijf

Hoewel een incasso bedrijf zich graag voordoet als gerechtsdeurwaarder, zijn er toch een aantal verschillen tussen de twee. Dit komt met name neer op de bevoegdheden die een gerechtsdeurwaarder ten opzicht van een incasso bedrijf.

Het incasso bedrijf specialiseert zich in het terughalen van vorderingen en het daartoe versturen van brieven. Een incasso bedrijf mag niet op eigen houtje beslag leggen en heeft daar in veel gevallen de rechter bij nodig.

Wanneer het incasso bedrijf de rechter nodig heeft, zal een dagvaarding uitgebracht moeten worden. Dat gebeurt door de gerechtsdeurwaarder. Ook na een toewijzende uitspraak van de rechter kan het incasso bedrijf geen beslag leggen. Hiervoor is wederom de gerechtsdeurwaarder nodig. Die zegt het beslag aan én legt het daadwerkelijke beslag.

Uitzonderingen zijn onder meer achterstallige hypotheekbetalingen en belastingschulden, al worden die laatsten meestal niet aan een incasso bedrijf uit handen gegeven) en is daarna hulp van de gerechtsdeurwaarder nodig.